Msze za zadłużonych

Chcemy wraz z tobą, raz w miesiącu modlić się w intencji uwolnienia od zadłużenia z prośbą o mądrość Bożą, dar męstwa i odwagę potrzebną do kroczenia Bożą drogą prowadzącą do wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli. A jeśli żyjesz w wolności finansowej, przyjdź modlić się za innych.
Zbierajmy skarby w niebie, nie na ziemi.
Zapraszamy !!!
Parafia św. Łukasza, Piastowska 26, Radom

Msze w intencji uwolnienia od zadłużenia każdego 3-go dnia miesiąca:
godzina 18:00 w dni powszednie
godzina 17:00 w niedziele

Gość Radomski
Informacja o Mszy Świętej

Radio Plus Radom
Informacja o Mszy Świętej