Seminarium

BOSKIE FINANSE. Wystarczy poznać Boga i dalej On będzie działał. Jak o tym się przekonać ?

Cykl 6 spotkań:

Spotkanie I – Miłość Boża – Bóg cię kocha i chce, żebyś Go poznał.
„A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę” (Flp 4,19)

Spotkanie II – Grzech – Jesteśmy oddzieleni od Boga
„Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego” (Kpł 19,11)

Spotkanie III – Zbawienie – Jedyny, dany przez Boga, sposób pokonania przepaści
„O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Flp 4,6)

Spotkanie IV – Wiara i Nawrócenie – Jesteś stworzony na wymiar Boga,jesteś wielki wielkością Boga.
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24)

Spotkanie V – Obietnica Ojca (Duch Święty) „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21)

Spotkanie VI – Wzrost „Nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” (Flp 4,11-13)

plakat boskie finanse

 

 

Wiara jest prosta. Rekolekcje 2018